• ѳргѳѳ 1
 • 13:40
 • 18:10
 • 22:30
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:00
 • 17:00
 • 22:50
 • ѳргѳѳ 1
 • 13:40
 • 15:10
 • 17:50
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 12:50
 • 18:50
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:10
 • 20:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:00
 • 15:45
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • ѳргѳѳ 2
 • 10:50
 • 14:55
 • 19:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:00
 • 15:50
 • 18:50
 • 20:50
 • ѳргѳѳ 2
 • 14:45
 • 20:40
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:20
 • 15:30
 • 19:40
 • 22:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 13:25
 • 18:10
 • 20:30
 • ѳргѳѳ 1
 • 13:20
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:10
 • 23:05
 • ѳргѳѳ 2
 • 13:05
 • 17:10
 • 21:15
 • 23:05

Манай дэлгэцнээ 2015-04-03 pg

Манай дэлгэцнээ 2015-04-10 pg 13

Манай дэлгэцнээ 2015-04-27 13

Манай дэлгэцнээ 2015-05-01 3

Манай дэлгэцнээ 2015-05-22 13

Тэмдэглэгээний тайлбар

 • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
 • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
 • G Бүх насныхан үзэж болно
 • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд

Тасалбарын үнэ

ХЯМДРАЛТАЙ ҮНЭ
(Даваа - Баасан 17 цагаас өмнө)
ҮНДСЭН ҮНЭ
Том хүн 5000 8000
Хүүхэд 4000 5000
vip суудал 12000 16000