• ѳргѳѳ 1
 • 11:00
 • 18:10
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:00
 • 23:20
 • ѳргѳѳ 1
 • 15:30
 • 17:40
 • 19:50
 • 22:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 13:20
 • 14:55
 • 15:25
 • ѳргѳѳ 1
 • 16:00
 • 20:30
 • ѳргѳѳ 2
 • 10:40
 • 17:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:20
 • 13:40
 • 22:30
 • ѳргѳѳ 2
 • 12:40
 • 19:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 21:15
 • ѳргѳѳ 1
 • 12:40
 • 13:15
 • 15:40
 • 18:05
 • 20:30
 • 22:50
 • ѳргѳѳ 2
 • 15:35
 • 18:00
 • 20:30
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:10
 • 13:20
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:20
 • 13:30
 • ѳргѳѳ 1
 • 15:05
 • 17:40
 • 20:15
 • ѳргѳѳ 2
 • 17:30
 • 20:05
 • 22:40

Манай дэлгэцнээ 2015-06-10 PG-13

Манай дэлгэцнээ 2015-06-12 pg

Манай дэлгэцнээ 2015-06-26 r

Манай дэлгэцнээ 2015-06-26 pg

Манай дэлгэцнээ 2015-07-03 +3

Манай дэлгэцнээ 2015-07-17 pg

Тэмдэглэгээний тайлбар

 • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
 • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
 • G Бүх насныхан үзэж болно
 • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд

Тасалбарын үнэ

ХЯМДРАЛТАЙ ҮНЭ
(Даваа - Баасан 17 цагаас өмнө)
ҮНДСЭН ҮНЭ
Том хүн 5000 8000
Хүүхэд 4000 5000
vip суудал 12000 16000