• ѳргѳѳ 1
 • 13:00
 • 17:00
 • 21:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 18:20
 • ѳргѳѳ 1
 • 18:10
 • 23:10
 • ѳргѳѳ 2
 • 18:00
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:20
 • 13:30
 • 15:40
 • ѳргѳѳ 2
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:00
 • 15:00
 • 19:00
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 13:30
 • ѳргѳѳ 1
 • 10:50
 • 13:15
 • 15:40
 • 20:40
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:00
 • 15:30
 • 20:30
 • ѳргѳѳ 1
 • 17:50
 • 20:20
 • 22:50
 • ѳргѳѳ 2
 • 10:40
 • 13:10
 • 15:40
 • 18:10
 • 20:40
 • 23:10
 • ѳргѳѳ 1
 • 10:55
 • 13:20
 • 15:45
 • 18:10
 • 20:35
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:00
 • 13:25
 • 15:50
 • 20:20
 • 22:45

Манай дэлгэцнээ 2015-03-11 13

Манай дэлгэцнээ 2015-03-13

Манай дэлгэцнээ 2015-03-20 PG

Тэмдэглэгээний тайлбар

 • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
 • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
 • G Бүх насныхан үзэж болно
 • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд

Тасалбарын үнэ

Том хүн Хүүхэд
2d 3d 2d 3d
үндсэн үнэ 7000 8000 4000 5000
vip суудал 16000 16000 15000 15000
Эхний үзвэр Даваа-Баасан 3000 4000 3000 4000
17:00 цагаас өмнө Даваа-Баасан 4000 5000 3000 5000