• ѳргѳѳ 1
 • 10:50
 • 12:50
 • 14:50
 • 16:50
 • 18:50
 • 20:50
 • 22:50
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 21:00
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:00
 • ѳргѳѳ 2
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:10
 • 22:20
 • ѳргѳѳ 2
 • 13:10
 • 19:40
 • 22:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 15:10
 • 17:05
 • 19:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 15:30
 • 17:00
 • 19:00
 • ѳргѳѳ 1
 • 11:20
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:50
 • 20:00
 • 22:10
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:20
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:50
 • 20:00
 • 22:10
 • ѳргѳѳ 1
 • 13:15
 • 21:00
 • 23:00
 • ѳргѳѳ 2
 • 11:10
 • 17:30

Манай дэлгэцнээ 2015-02-06 +3

Манай дэлгэцнээ 2015-02-13 18 +

Манай дэлгэцнээ 2015-02-13

Манай дэлгэцнээ 2015-02-20 13

Манай дэлгэцнээ 2015-02-27

Тэмдэглэгээний тайлбар

 • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
 • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
 • G Бүх насныхан үзэж болно
 • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
 • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд

Тасалбарын үнэ

Том хүн Хүүхэд
2d 3d 2d 3d
үндсэн үнэ 7000 8000 4000 5000
vip суудал 16000 16000 15000 15000
Эхний үзвэр Даваа-Баасан 3000 4000 3000 4000
17:00 цагаас өмнө Даваа-Баасан 4000 5000 3000 5000