Дэлгэцнээ гарч буй кинонууд

 • PG

  Өргөө 3

  10.0

  Өргөө 3 (3D, IMAX танхимд)
  • 11:40
  • 14:20
  • 17:00
  • 19:40
  • 22:20
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • PG

  Өргөө 1 Өргөө 2

  Өргөө 1
  • 11:00
  • 13:00
  • 15:00
  • 17:00
  • 19:00
  • 21:00
  • 23:00
  Өргөө 2
  • 13:10
  • 17:00
  • 21:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • PG13

  Өргөө 1 Өргөө 2

  Өргөө 1
  • 11:20
  • 13:10
  • 17:10
  • 21:00
  Өргөө 2
  • 11:20
  • 15:20
  • 23:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • PG

  Өргөө 1 Өргөө 2 Өргөө 3

  10,0

  Өргөө 1 (3D)
  • 10:50
  • 12:50
  • 14:50
  • 16:50
  • 18:50
  • 20:50
  • 22:50
  Өргөө 2 (3D)
  • 10:50
  • 12:50
  • 14:50
  • 16:50
  • 18:50
  • 20:50
  • 22:50
  Өргөө 3 (3D, Энгийн танхимд)
  • 11:00
  • 13:00
  • 15:00
  • 17:00
  • 19:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • PG

  Өргөө 1 Өргөө 2 Өргөө 3

  Өргөө 1
  • 11:30
  • 14:10
  • 16:50
  • 19:30
  • 22:10
  Өргөө 2
  • 11:30
  • 14:10
  • 16:50
  • 19:30
  • 22:10
  Өргөө 3 (Энгийн танхимд)
  • 11:20
  • 14:00
  • 16:50
  • 19:40
  • 22:30
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • Өргөө 1 Өргөө 2 Өргөө 3

  Өргөө 1
  • 15:00
  • 19:00
  • 22:40
  Өргөө 2
  • 19:00
  Өргөө 3 (Энгийн танхимд)
  • 21:00
  • 23:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • R18

  Өргөө 3

  Өргөө 3 (Энгийн танхимд)
  • 11:10
  • 13:30
  • 15:50
  • 18:10
  • 20:30
  • 22:50
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • PG
  Crime

  Nerve

  Өргөө 1 Өргөө 2 Өргөө 3

  Өргөө 1
  2016.07.27 (Маргааш) Лхагва
  • 11:10
  • 13:10
  • 15:10
  • 17:10
  • 19:10
  • 21:10
  • 23:10
  2016.07.28 Пүрэв
  • 11:10
  • 13:10
  • 15:10
  • 17:10
  • 19:10
  • 21:10
  • 23:10
  Өргөө 2
  2016.07.27 (Маргааш) Лхагва
  • 11:10
  • 13:20
  • 15:30
  • 17:40
  • 19:50
  • 22:00
  2016.07.28 Пүрэв
  • 11:10
  • 13:20
  • 15:30
  • 17:40
  • 19:50
  • 22:00
  Өргөө 3 (Энгийн танхимд)
  2016.07.27 (Маргааш) Лхагва
  • 11:10
  • 13:10
  • 15:10
  • 17:10
  • 19:10
  • 21:10
  • 23:10
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү

Удахгүй дэлгэцнээ

2016-07-27
1 хоног үлдлээ...
2016-07-29
3 хоног үлдлээ...
2016-08-05
10 хоног үлдлээ...
2016-08-05
10 хоног үлдлээ...
Энгийн танхим
IMAX
VIP танхим
Үндсэн
Том хүн
8'000₮
15'000₮
30'000₮
Хүүхэд
5'000₮
12'000₮
25'000₮
Дээд зэрэглэл
16'000₮
20'000₮
-
Хямдралтай (Даваа - Баасан 17 цаг хүртэл)
Том хүн
5'000₮
12'000₮
30'000₮
Хүүхэд
4'000₮
10'000₮
25'000₮
Дээд зэрэглэл
12'000₮
15'000₮
-