Бонус картын хэрэглэгч үүсгэх

bonus card
Өргөө кино театрын үйлчилгээний хэсгүүдээс хийсэн таны худалдан авалтын дүнгийн 10 хувь бонус картанд тань орох бөгөөд та дараагийн худалдан авалтандаа тус бонус төгрөгөө ашиглах боломжтой