Дэлгэцнээ гарч буй кинонууд

 • Өргөө 1&5
  RealD 3D танхимд
  • 11:50
  • 14:20
  • 16:50
  • 19:20
  • 21:50
  Энгийн танхимд
  • 11:00
  • 13:20
  • 15:40
  • 18:00
  • 20:20
  • 22:40
  Өргөө 2
  • 11:00
  • 13:20
  • 15:40
  • 18:00
  • 20:20
  • 22:40
  Өргөө 3
  Энгийн танхимд
  • 11:00
  • 13:20
  • 15:40
  • 18:00
  • 20:20
  • 22:40
  Энгийн танхимд
  • 11:30
  • 13:55
  • 16:20
  • 18:45
  • 21:10
  VIP танхимд
  • 12:00
  • 14:30
  • 19:30
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • Өргөө 1&5 (Энгийн танхимд)
  • 11:40
  • 13:50
  • 16:00
  • 18:10
  • 20:15
  • 22:25
  Өргөө 2
  • 13:40
  • 18:10
  • 22:40
  Өргөө 3 (Энгийн танхимд)
  • 13:20
  • 17:50
  • 22:30
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • Өргөө 1&5 (Энгийн танхимд)
  • 11:40
  • 13:40
  • 15:40
  • 17:40
  • 19:40
  • 21:40
  Өргөө 2
  • 11:50
  • 13:40
  • 15:30
  • 17:20
  • 19:10
  • 21:00
  • 22:50
  Өргөө 3 (Энгийн танхимд)
  • 11:10
  • 15:10
  • 17:00
  • 21:10
  • 23:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • Өргөө 3 (IMAX танхимд)
  • 12:20
  • 14:30
  • 16:40
  • 19:00
  • 21:10
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • Өргөө 1&5 (Энгийн танхимд)
  • 11:10
  • 13:30
  • 15:50
  • 18:10
  • 20:30
  • 22:50
  Өргөө 2
  • 11:20
  • 15:50
  • 20:20
  Өргөө 3
  Энгийн танхимд
  • 11:10
  • 15:30
  • 20:10
  Энгийн танхимд
  • 13:00
  • 18:50
  VIP танхимд
  • 17:10
  • 22:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү
 • Өргөө 1&5
  2021-03-05 Баасан
  • 11:40
  • 13:50
  • 16:00
  • 18:10
  • 20:20
  • 22:30
  Өргөө 2
  2021-03-05 Баасан
  • 11:50
  • 14:00
  • 16:10
  • 18:20
  • 20:30
  • 22:40
  Өргөө 3
  2021-03-05 Баасан
  • 11:30
  • 13:40
  • 15:50
  • 18:00
  • 20:10
  • 22:20
  Өргөө Дархан хот
  2021-03-05 Баасан
  • 11:00
  • 13:00
  • 15:00
  • 17:00
  • 19:00
  • 21:00
  • 23:00
  Үзэх цаг аа сонгож захиалга хийнэ үү

Удахгүй дэлгэцнээ

2021-03-05
2 хоног үлдлээ...
2021-03-05
2 хоног үлдлээ...
2021-03-12
9 хоног үлдлээ...
2021-03-26
23 хоног үлдлээ...
Demon Slayer : Mugen Train
МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
The Seventh Day
МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
Monster Hunter IMAX
МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
Seobok
ТУН УДАХГҮЙ