3 сард

Ghost in the Shell

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.03.31
Нийт санал өгсөн 195 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

Ghost in the Shell IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.03.31
Нийт санал өгсөн 21 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

4 сард

The Boss Baby

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.04.07
Нийт санал өгсөн 220 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Smurfs: The Lost Village

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.04.07
Нийт санал өгсөн 150 хэрэглэгч
43% үзмээр байна

Colossal

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 150 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.04.07
Нийт санал өгсөн 53 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

Fast & Furious 8

Tөрөл: 3D
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.04.14
Нийт санал өгсөн 217 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

Power Rangers

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.04.21
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
44% үзмээр байна

5 сард

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Tөрөл: Science Fiction
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.05
Нийт санал өгсөн 183 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

King Arthur: Legend of the Sword

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.12
Нийт санал өгсөн 171 хэрэглэгч
54% үзмээр байна

Alien: Covenant

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.19
Нийт санал өгсөн 70 хэрэглэгч
74% үзмээр байна

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.26
Нийт санал өгсөн 200 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

6 сард

Wonder Woman

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.02
Нийт санал өгсөн 182 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

The Mummy

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.09
Нийт санал өгсөн 172 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

Cars 3

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.16
Нийт санал өгсөн 175 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Transformers: The Last Knight

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.23
Нийт санал өгсөн 174 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

7 сард

Spider-Man: Homecoming

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.07
Нийт санал өгсөн 168 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

War for the Planet of the Apes

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.14
Нийт санал өгсөн 183 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

Dunkirk

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.21
Нийт санал өгсөн 106 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

Valerian and the City of a Thousand Planets

Tөрөл: Science Fiction
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.21
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
78% үзмээр байна