9 сард

Queenpins

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 110 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-24
Нийт санал өгсөн 19 хэрэглэгч
26% үзмээр байна

Хөхөө

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-24
Нийт санал өгсөн 9 хэрэглэгч
44% үзмээр байна

Candyman

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 91 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-24
Нийт санал өгсөн 3 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-30
Нийт санал өгсөн 153 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-30
Нийт санал өгсөн 136 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

10 сард

Body Brokers

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-01
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
36% үзмээр байна

Сүнстэй Байшин

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 116 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-01
Нийт санал өгсөн 15 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

My Hero Academia: World Heroes' Mission

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 104 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-01
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
65% үзмээр байна

Copshop

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 108 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-08
Нийт санал өгсөн 13 хэрэглэгч
23% үзмээр байна

Venom Let There Be Carnage

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-15
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

Venom Let There Be Carnage IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-15
Нийт санал өгсөн 0 хэрэглэгч
0% үзмээр байна

The Sadness

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 99 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-22
Нийт санал өгсөн 14 хэрэглэгч
43% үзмээр байна

Habit

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 81 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-22
Нийт санал өгсөн 10 хэрэглэгч
40% үзмээр байна

The Electrical Life of Louis Wain

Tөрөл: Biography
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-22
Нийт санал өгсөн 3 хэрэглэгч
33% үзмээр байна

PAW Patrol: The Movie

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 86 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2021-10-29
Нийт санал өгсөн 15 хэрэглэгч
33% үзмээр байна

11 сард

Safer at Home

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 82 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-11-12
Нийт санал өгсөн 13 хэрэглэгч
46% үзмээр байна

Spencer

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-11-12
Нийт санал өгсөн 5 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

After We Fell

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 95 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-11-19
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
68% үзмээр байна

12 сард

Jujutsu Kaisen 0: The Movie

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-24
Нийт санал өгсөн 17 хэрэглэгч
65% үзмээр байна