3 сард

Us

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-22
Нийт санал өгсөн 56 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Dumbo

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-29
Нийт санал өгсөн 58 хэрэглэгч
50% үзмээр байна

Dumbo LASER

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-29
Нийт санал өгсөн 50 хэрэглэгч
48% үзмээр байна

Dumbo IMAX

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-29
Нийт санал өгсөн 53 хэрэглэгч
49% үзмээр байна

4 сард

Shazam!

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 132 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-05
Нийт санал өгсөн 47 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Shazam! IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 132 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-05
Нийт санал өгсөн 51 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Shazam! LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 132 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-05
Нийт санал өгсөн 44 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Hellboy

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-12
Нийт санал өгсөн 58 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

The Curse of La Llorona

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 93 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-19
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
54% үзмээр байна

Avengers: Endgame

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 144 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

Avengers: Endgame IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 160 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

Avengers: Endgame LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 129 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

5 сард

Pokémon Detective Pikachu

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-10
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Pokémon Detective Pikachu IMAX

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-10
Нийт санал өгсөн 39 хэрэглэгч
90% үзмээр байна

Aladdin

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-24
Нийт санал өгсөн 43 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

Aladdin IMAX

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-24
Нийт санал өгсөн 43 хэрэглэгч
74% үзмээр байна

The Secret Life of Pets 2

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 49 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 43 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
73% үзмээр байна