1 сард

Bad Boys for Life

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-24
Нийт санал өгсөн 71 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

1990

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 105 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-24
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
17% үзмээр байна

2 сард

Birds of Prey

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-07
Нийт санал өгсөн 88 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Birds of Prey IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-07
Нийт санал өгсөн 17 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

Birds of Prey LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-07
Нийт санал өгсөн 12 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Sonic the Hedgehog

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 100 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-14
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Fantasy Island

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-21
Нийт санал өгсөн 23 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

The Invisible Man

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 125 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-28
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

3 сард

Onward

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-06
Нийт санал өгсөн 63 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Bloodshot

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-13
Нийт санал өгсөн 16 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

A Quiet Place Part II

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-20
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

4 сард

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 51 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 54 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Trolls World Tour

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-17
Нийт санал өгсөн 17 хэрэглэгч
47% үзмээр байна

5 сард

Black Widow

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-05-01
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-05-29
Нийт санал өгсөн 19 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

6 сард

Wonder Woman 1984

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-06-05
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-06-26
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

7 сард

Ghostbusters: Afterlife

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-07-10
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Tenet

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-07-17
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

Jungle Cruise

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-07-24
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

9 сард

The King's Man

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-09-18
Нийт санал өгсөн 64 хэрэглэгч
91% үзмээр байна