10 сард

Jigsaw

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 91 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2017.10.27
Нийт санал өгсөн 55 хэрэглэгч
56% үзмээр байна

11 сард

Thor: Ragnarok

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.03
Нийт санал өгсөн 209 хэрэглэгч
86% үзмээр байна

Justice League

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.17
Нийт санал өгсөн 214 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

Coco

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.22
Нийт санал өгсөн 56 хэрэглэгч
66% үзмээр байна

12 сард

Star Wars: The Last Jedi

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.12.15
Нийт санал өгсөн 163 хэрэглэгч
72% үзмээр байна

Jumanji: Welcome to the Jungle

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.12.22
Нийт санал өгсөн 78 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Pitch Perfect 3

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.12.29
Нийт санал өгсөн 50 хэрэглэгч
68% үзмээр байна

1 сард

Insidious: The Last Key

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.01.05
Нийт санал өгсөн 53 хэрэглэгч
55% үзмээр байна

Proud Mary

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.01.12
Нийт санал өгсөн 44 хэрэглэгч
43% үзмээр байна

2 сард

Fifty Shades Freed

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.02.09
Нийт санал өгсөн 49 хэрэглэгч
61% үзмээр байна

Black Panther

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.02.16
Нийт санал өгсөн 65 хэрэглэгч
97% үзмээр байна

3 сард

Red Sparrow

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.02
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Alpha

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.02
Нийт санал өгсөн 50 хэрэглэгч
82% үзмээр байна