9 сард

Ad Astra

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 122 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-20
Нийт санал өгсөн 47 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Ad Astra IMAX

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 122 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-20
Нийт санал өгсөн 27 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Энгийн Иргэн

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 94 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-20
Нийт санал өгсөн 1 хэрэглэгч
0% үзмээр байна

Abominable

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 92 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-27
Нийт санал өгсөн 63 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

Rambo: Last Blood

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 100 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-27
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
50% үзмээр байна

10 сард

Joker

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 122 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-04
Нийт санал өгсөн 100 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

Joker IMAX

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 122 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-04
Нийт санал өгсөн 13 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

Joker LASER

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 122 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-04
Нийт санал өгсөн 13 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

The Addams Family

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 105 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-11
Нийт санал өгсөн 54 хэрэглэгч
74% үзмээр байна

Maleficent: Mistress of Evil

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 139 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-18
Нийт санал өгсөн 52 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Maleficent: Mistress of Evil IMAX

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 139 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-18
Нийт санал өгсөн 3 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Maleficent: Mistress of Evil LASER

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 139 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-18
Нийт санал өгсөн 3 хэрэглэгч
33% үзмээр байна

Zombieland: Double Tap

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 93 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-25
Нийт санал өгсөн 48 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

11 сард

Terminator: Dark Fate

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-01
Нийт санал өгсөн 51 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Gemini Man

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-08
Нийт санал өгсөн 38 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

Charlie's Angels

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-15
Нийт санал өгсөн 41 хэрэглэгч
61% үзмээр байна

Frozen II

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-22
Нийт санал өгсөн 49 хэрэглэгч
86% үзмээр байна

12 сард

Jumanji: The Next Level

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 50 хэрэглэгч
88% үзмээр байна