2 сард

Happy Death Day 2 U

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 100 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-22
Нийт санал өгсөн 95 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

3 сард

2000

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 105 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-01
Нийт санал өгсөн 7 хэрэглэгч
29% үзмээр байна

Captain Marvel

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 108 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Captain Marvel IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 119 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Captain Marvel LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 96 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Wonder Park

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-15
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
39% үзмээр байна

Us

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-22
Нийт санал өгсөн 31 хэрэглэгч
52% үзмээр байна

Dumbo

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-29
Нийт санал өгсөн 33 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

Dumbo LASER

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-29
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
53% үзмээр байна

Dumbo IMAX

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-29
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
53% үзмээр байна

4 сард

Shazam!

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-05
Нийт санал өгсөн 15 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Shazam! IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-05
Нийт санал өгсөн 17 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Shazam! LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-05
Нийт санал өгсөн 15 хэрэглэгч
93% үзмээр байна

Hellboy

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-12
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

The Curse of La Llorona

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 93 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-19
Нийт санал өгсөн 10 хэрэглэгч
50% үзмээр байна

Avengers: Endgame

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 107 хэрэглэгч
93% үзмээр байна

Avengers: Endgame IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 127 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

Avengers: Endgame LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 98 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

5 сард

Pokémon Detective Pikachu

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-10
Нийт санал өгсөн 9 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Pokémon Detective Pikachu IMAX

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-10
Нийт санал өгсөн 10 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Aladdin

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-24
Нийт санал өгсөн 10 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Aladdin IMAX

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-24
Нийт санал өгсөн 9 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

The Secret Life of Pets 2

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 14 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 12 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
82% үзмээр байна