11 сард

Black Widow

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-06
Нийт санал өгсөн 116 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-20
Нийт санал өгсөн 100 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-20
Нийт санал өгсөн 96 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Connected

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-23
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
62% үзмээр байна

Soul

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 90 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-27
Нийт санал өгсөн 39 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

12 сард

Free Guy

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-12-11
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-12-18
Нийт санал өгсөн 67 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

Wonder Woman 1984

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-12-25
Нийт санал өгсөн 130 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

1 сард

Candyman

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 85 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-01-01
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
56% үзмээр байна

3 сард

Ghostbusters: Afterlife

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-03-05
Нийт санал өгсөн 73 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

4 сард

A Quiet Place Part II

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-23
Нийт санал өгсөн 95 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

6 сард

Jungle Cruise

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-06-30
Нийт санал өгсөн 76 хэрэглэгч
79% үзмээр байна