8 сард

The Hitman's Bodyguard

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.08.25
Нийт санал өгсөн 73 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

9 сард

Inhumans

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.09.01
Нийт санал өгсөн 62 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

Renegades

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.09.01
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
40% үзмээр байна

Security

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.09.01
Нийт санал өгсөн 31 хэрэглэгч
39% үзмээр байна

It

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 135 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.09.08
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

Kingsman: The Golden Circle

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.09.22
Нийт санал өгсөн 114 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

10 сард

Blade Runner 2049

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.10.06
Нийт санал өгсөн 89 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

Geostorm

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.10.20
Нийт санал өгсөн 84 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

11 сард

Thor: Ragnarok

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.03
Нийт санал өгсөн 122 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Justice League

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.17
Нийт санал өгсөн 124 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

12 сард

Star Wars: The Last Jedi

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.12.15
Нийт санал өгсөн 111 хэрэглэгч
70% үзмээр байна