8 сард

Once Upon a Time in Hollywood

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 165 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-23
Нийт санал өгсөн 103 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Angel Has Fallen

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 125 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-23
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
50% үзмээр байна

Once Upon a Time in Hollywood LASER

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 165 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-23
Нийт санал өгсөн 5 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Dota 2 The International 2019 Upper Bracket Final

Tөрөл: Sport
Үргэлжлэх хугацаа: 180 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-24
Нийт санал өгсөн 4 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Dota 2 The International 2019 Lower Bracket Final

Tөрөл: Sport
Үргэлжлэх хугацаа: 180 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-25
Нийт санал өгсөн 3 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Dota 2 The International 2019 Grand Final

Tөрөл: Sport
Үргэлжлэх хугацаа: 240 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-25
Нийт санал өгсөн 7 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

9 сард

It Chapter Two

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 165 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-06
Нийт санал өгсөн 64 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

It Chapter Two IMAX

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 165 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-06
Нийт санал өгсөн 5 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

It Chapter Two LASER

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 165 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-06
Нийт санал өгсөн 3 хэрэглэгч
33% үзмээр байна

Ad Astra

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-20
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Ad Astra IMAX

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-20
Нийт санал өгсөн 1 хэрэглэгч
0% үзмээр байна

Abominable

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-27
Нийт санал өгсөн 53 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

10 сард

Joker

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-04
Нийт санал өгсөн 82 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

The Addams Family

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-11
Нийт санал өгсөн 32 хэрэглэгч
69% үзмээр байна

Maleficent: Mistress of Evil

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-18
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

Zombieland: Double Tap

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-25
Нийт санал өгсөн 32 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

11 сард

Terminator: Dark Fate

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-01
Нийт санал өгсөн 32 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

Gemini Man

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-08
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

Charlie's Angels

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-15
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
65% үзмээр байна

Frozen II

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-22
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

12 сард

Jumanji: The Next Level

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
90% үзмээр байна