2 сард

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 125 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-02-17
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

Ant-Man and the Wasp: Quantumania DOLBY

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 125 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-02-17
Нийт санал өгсөн 8 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

Ant-Man and the Wasp: Quantumania IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 125 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-02-17
Нийт санал өгсөн 12 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

3 сард

Creed III

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2023-03-03
Нийт санал өгсөн 21 хэрэглэгч
62% үзмээр байна

John Wick: Chapter 4

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2023-03-24
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

5 сард

Мавка: Ойн дуу

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 105 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2023-05-13
Нийт санал өгсөн 22 хэрэглэгч
68% үзмээр байна