4 сард

Avengers: Infinity War

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 156 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.27
Нийт санал өгсөн 180 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Tully

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 94 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.27
Нийт санал өгсөн 79 хэрэглэгч
44% үзмээр байна

Avengers: Infinity War IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 156 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.27
Нийт санал өгсөн 59 хэрэглэгч
93% үзмээр байна

5 сард

Truth or Dare

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.05.11
Нийт санал өгсөн 88 хэрэглэгч
48% үзмээр байна

Bad Samaritan

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.05.18
Нийт санал өгсөн 81 хэрэглэгч
49% үзмээр байна

Deadpool 2

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2018.05.18
Нийт санал өгсөн 35 хэрэглэгч
97% үзмээр байна

6 сард

Jurassic World: Fallen Kingdom

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.08
Нийт санал өгсөн 122 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

Jurassic World: Fallen Kingdom IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 124 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.08
Нийт санал өгсөн 44 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

Incredibles 2

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.15
Нийт санал өгсөн 141 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Ocean's 8

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.22
Нийт санал өгсөн 97 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

7 сард

Ant-Man and the Wasp

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.07.06
Нийт санал өгсөн 119 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

9 сард

Alpha

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.09.14
Нийт санал өгсөн 200 хэрэглэгч
74% үзмээр байна