12 сард

Aquaman

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 143 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018-12-21
Нийт санал өгсөн 124 хэрэглэгч
93% үзмээр байна

Aquaman IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 143 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018-12-21
Нийт санал өгсөн 52 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Aquaman LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 143 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018-12-21
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Bohemian Rhapsody

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 134 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2018-12-28
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Bohemian Rhapsody LASER

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 134 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2018-12-28
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Улаан хувцастай охин 3

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 114 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2018-12-28
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
45% үзмээр байна

1 сард

Bumblebee

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 113 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-01
Нийт санал өгсөн 114 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

Bumblebee IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 113 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-01
Нийт санал өгсөн 55 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-11
Нийт санал өгсөн 105 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

How to Train Your Dragon: The Hidden World IMAX

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-11
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
86% үзмээр байна

How to Train Your Dragon: The Hidden World LASER

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-11
Нийт санал өгсөн 32 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Glass

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-18
Нийт санал өгсөн 54 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

Mary Poppins Returns

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-25
Нийт санал өгсөн 72 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

2 сард

Alita: Battle Angel

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-14
Нийт санал өгсөн 97 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

Alita: Battle Angel IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-14
Нийт санал өгсөн 50 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

Happy Death Day 2U

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-22
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
56% үзмээр байна

3 сард

Captain Marvel

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Captain Marvel IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Captain Marvel LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 21 хэрэглэгч
86% үзмээр байна

4 сард

Avengers: Endgame

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 12 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Avengers: Endgame IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

Avengers: Endgame LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 10 хэрэглэгч
100% үзмээр байна