3 сард

Ghostbusters: Afterlife

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-03-05
Нийт санал өгсөн 85 хэрэглэгч
59% үзмээр байна

4 сард

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-02
Нийт санал өгсөн 123 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-02
Нийт санал өгсөн 108 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

A Quiet Place Part II

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-23
Нийт санал өгсөн 119 хэрэглэгч
90% үзмээр байна

5 сард

Black Widow

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-05-07
Нийт санал өгсөн 140 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

6 сард

Jungle Cruise

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-06-30
Нийт санал өгсөн 91 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

7 сард

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-07-02
Нийт санал өгсөн 82 хэрэглэгч
68% үзмээр байна

8 сард

Candyman

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 85 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-08-27
Нийт санал өгсөн 52 хэрэглэгч
62% үзмээр байна