5 сард

King Arthur: Legend of the Sword

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.12
Нийт санал өгсөн 195 хэрэглэгч
54% үзмээр байна

Alien: Covenant

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.19
Нийт санал өгсөн 112 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.05.26
Нийт санал өгсөн 245 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

6 сард

Wonder Woman

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.02
Нийт санал өгсөн 224 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

The Mummy

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.09
Нийт санал өгсөн 207 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

Cars 3

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.16
Нийт санал өгсөн 202 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Transformers: The Last Knight

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.23
Нийт санал өгсөн 211 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

7 сард

Spider-Man: Homecoming

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.07
Нийт санал өгсөн 203 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

War for the Planet of the Apes

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.14
Нийт санал өгсөн 206 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

Dunkirk

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.21
Нийт санал өгсөн 126 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Valerian and the City of a Thousand Planets

Tөрөл: Science Fiction
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.21
Нийт санал өгсөн 86 хэрэглэгч
78% үзмээр байна