6 сард

Toy Story 4

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 89 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-21
Нийт санал өгсөн 110 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Anna

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 118 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-21
Нийт санал өгсөн 16 хэрэглэгч
69% үзмээр байна

Toy Story 4 LASER

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 89 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-21
Нийт санал өгсөн 14 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

Annabelle Comes Home

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-28
Нийт санал өгсөн 47 хэрэглэгч
55% үзмээр байна

Annabelle Comes Home IMAX

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-28
Нийт санал өгсөн 43 хэрэглэгч
51% үзмээр байна

7 сард

Spider-Man: Far from Home

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 135 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-05
Нийт санал өгсөн 59 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

Spider-Man: Far from Home LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 135 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-05
Нийт санал өгсөн 54 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Spider-Man: Far from Home IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 135 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-05
Нийт санал өгсөн 61 хэрэглэгч
93% үзмээр байна

Yesterday

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 112 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-10
Нийт санал өгсөн 41 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

The Lion King

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-19
Нийт санал өгсөн 49 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

The Lion King LASER

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-19
Нийт санал өгсөн 47 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

The Lion King IMAX

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-19
Нийт санал өгсөн 54 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

Once Upon a Time in Hollywood

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-07-26
Нийт санал өгсөн 51 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

8 сард

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-02
Нийт санал өгсөн 38 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-02
Нийт санал өгсөн 45 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-02
Нийт санал өгсөн 33 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

The New Mutants

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-09
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

The Angry Birds Movie 2

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-16
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
65% үзмээр байна

The Angry Birds Movie 2 LASER

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-16
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
65% үзмээр байна

Artemis Fowl

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-08-23
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

9 сард

It Chapter Two

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-06
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
72% үзмээр байна

Abominable

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-09-27
Нийт санал өгсөн 16 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

10 сард

Joker

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-04
Нийт санал өгсөн 21 хэрэглэгч
100% үзмээр байна