7 сард

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-07-02
Нийт санал өгсөн 95 хэрэглэгч
66% үзмээр байна

Jungle Cruise

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-07-22
Нийт санал өгсөн 106 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

8 сард

Candyman

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 85 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-08-27
Нийт санал өгсөн 63 хэрэглэгч
59% үзмээр байна

9 сард

A Quiet Place Part II

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-17
Нийт санал өгсөн 144 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-30
Нийт санал өгсөн 140 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-09-30
Нийт санал өгсөн 125 хэрэглэгч
77% үзмээр байна