2 сард

The Invisible Man

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 125 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-28
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

3 сард

Birds of Prey

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-02
Нийт санал өгсөн 93 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Birds of Prey IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-02
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Birds of Prey LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-02
Нийт санал өгсөн 19 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

Onward

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-06
Нийт санал өгсөн 67 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

Bloodshot

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-13
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
72% үзмээр байна

A Quiet Place Part II

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-20
Нийт санал өгсөн 32 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

4 сард

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 57 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 58 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Trolls World Tour

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-17
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
52% үзмээр байна

5 сард

Black Widow

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-05-01
Нийт санал өгсөн 35 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-05-29
Нийт санал өгсөн 27 хэрэглэгч
59% үзмээр байна

6 сард

Wonder Woman 1984

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-06-05
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
97% үзмээр байна

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-06-26
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

7 сард

Ghostbusters: Afterlife

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-07-10
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

Tenet

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-07-17
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Jungle Cruise

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-07-24
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

9 сард

The King's Man

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-09-18
Нийт санал өгсөн 68 хэрэглэгч
91% үзмээр байна