12 сард

Jumanji: The Next Level

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 123 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 141 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Jumanji: The Next Level IMAX

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 123 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 13 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Jumanji: The Next Level LASER

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 123 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 7 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Star Wars: The Rise of Skywalker

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 141 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-20
Нийт санал өгсөн 23 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Star Wars: The Rise of Skywalker IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 141 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-20
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Star Wars: The Rise of Skywalker LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 141 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-20
Нийт санал өгсөн 19 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

Spies in Disguise

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-27
Нийт санал өгсөн 62 хэрэглэгч
66% үзмээр байна

1 сард

The Grudge

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-03
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
52% үзмээр байна

The Grudge LASER

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-03
Нийт санал өгсөн 41 хэрэглэгч
37% үзмээр байна

Dolittle

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-17
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Bad Boys for Life

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-24
Нийт санал өгсөн 47 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

2 сард

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-07
Нийт санал өгсөн 61 хэрэглэгч
90% үзмээр байна

3 сард

Onward

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-06
Нийт санал өгсөн 44 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

The King's Man

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-27
Нийт санал өгсөн 48 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

4 сард

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 35 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
81% үзмээр байна