10 сард

The Addams Family

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 105 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-25
Нийт санал өгсөн 76 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

SALMA’S BIG WISH / САЛМА СҮНСНИЙ ХОТОД

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 84 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-25
Нийт санал өгсөн 4 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

Jesus Is King - A Kanye West Film IMAX

Tөрөл: Music
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-10-25
Нийт санал өгсөн 5 хэрэглэгч
40% үзмээр байна

11 сард

Terminator: Dark Fate

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 128 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-01
Нийт санал өгсөн 70 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

Terminator: Dark Fate IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 128 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-01
Нийт санал өгсөн 15 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Zombieland: Double Tap

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 100 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-08
Нийт санал өгсөн 69 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

Charlie's Angels

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-15
Нийт санал өгсөн 71 хэрэглэгч
61% үзмээр байна

Frozen II

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-22
Нийт санал өгсөн 87 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

Doctor Sleep

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-29
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
79% үзмээр байна

12 сард

Last Christmas

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 103 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-06
Нийт санал өгсөн 13 хэрэглэгч
85% үзмээр байна

Jumanji: The Next Level

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 86 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Black Christmas

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-20
Нийт санал өгсөн 9 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

1 сард

Spies in Disguise

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-01
Нийт санал өгсөн 8 хэрэглэгч
75% үзмээр байна