3 сард

Red Sparrow

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.02
Нийт санал өгсөн 153 хэрэглэгч
54% үзмээр байна

The Monkey King 3

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 114 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.02
Нийт санал өгсөн 7 хэрэглэгч
14% үзмээр байна

Tomb Raider

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.16
Нийт санал өгсөн 141 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Pacific Rim Uprising

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.23
Нийт санал өгсөн 159 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Ready Player One

Tөрөл: Action/Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.30
Нийт санал өгсөн 122 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

The Strangers: Prey at Night

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2018.03.30
Нийт санал өгсөн 6 хэрэглэгч
33% үзмээр байна

4 сард

A Quiet Place

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.06
Нийт санал өгсөн 38 хэрэглэгч
66% үзмээр байна

Bad Samaritan

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.06
Нийт санал өгсөн 4 хэрэглэгч
25% үзмээр байна

Rampage

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.20
Нийт санал өгсөн 39 хэрэглэгч
56% үзмээр байна

Tully

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 94 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.04.20
Нийт санал өгсөн 2 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

5 сард

Avengers: Infinity War

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.05.04
Нийт санал өгсөн 53 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Truth or Dare

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.05.11
Нийт санал өгсөн 35 хэрэглэгч
49% үзмээр байна

6 сард

Jurassic World: Fallen Kingdom

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.08
Нийт санал өгсөн 45 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Incredibles 2

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.15
Нийт санал өгсөн 52 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

Ocean's 8

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.06.22
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

7 сард

Ant-Man and the Wasp

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.07.06
Нийт санал өгсөн 45 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

9 сард

Alpha

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2018.09.14
Нийт санал өгсөн 160 хэрэглэгч
74% үзмээр байна