9 сард

Decision to Leave

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 138 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-09-30
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

10 сард

Halloween Ends

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-10-14
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
40% үзмээр байна

Smile

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 115 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-10-14
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
55% үзмээр байна

Black Adam

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-10-21
Нийт санал өгсөн 56 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Lyle, Lyle, Crocodile

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2022-10-28
Нийт санал өгсөн 22 хэрэглэгч
59% үзмээр байна

11 сард

Black Panther: Wakanda Forever

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-11-11
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

Strange World

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2022-11-24
Нийт санал өгсөн 7 хэрэглэгч
14% үзмээр байна

12 сард

FIFA World Cup Qatar 2022™

Tөрөл: Sport
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2022-12-01
Нийт санал өгсөн 10 хэрэглэгч
30% үзмээр байна

Avatar: The Way of Water

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 140 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-12-16
Нийт санал өгсөн 59 хэрэглэгч
86% үзмээр байна

Puss in Boots: The Last Wish

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-12-29
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
64% үзмээр байна