11 сард

Frozen II

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 103 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-22
Нийт санал өгсөн 131 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Frozen II IMAX

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 103 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-22
Нийт санал өгсөн 35 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

Frozen II LASER

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 103 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-22
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Doctor Sleep

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 151 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-29
Нийт санал өгсөн 57 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Knives Out

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-11-29
Нийт санал өгсөн 14 хэрэглэгч
86% үзмээр байна

12 сард

Last Christmas

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 103 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-06
Нийт санал өгсөн 61 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Jumanji: The Next Level

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-13
Нийт санал өгсөн 125 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

Spies in Disguise

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-12-27
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

1 сард

The Grudge

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-03
Нийт санал өгсөн 31 хэрэглэгч
61% үзмээр байна

The Grudge LASER

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-03
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
42% үзмээр байна

Dolittle

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-17
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

Bad Boys for Life

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-01-24
Нийт санал өгсөн 29 хэрэглэгч
83% үзмээр байна

2 сард

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2020-02-07
Нийт санал өгсөн 38 хэрэглэгч
89% үзмээр байна

3 сард

Onward

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-06
Нийт санал өгсөн 32 хэрэглэгч
72% үзмээр байна

The King's Man

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-03-27
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
90% үзмээр байна

4 сард

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
72% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-04-10
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
75% үзмээр байна