4 сард

Avengers: Endgame

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 215 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Avengers: Endgame IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 225 хэрэглэгч
99% үзмээр байна

Avengers: Endgame LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 176 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Цуурхал

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 90 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 6 хэрэглэгч
0% үзмээр байна

5 сард

Pokémon Detective Pikachu

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 104 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-10
Нийт санал өгсөн 79 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Pokémon Detective Pikachu IMAX

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 104 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-10
Нийт санал өгсөн 76 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-17
Нийт санал өгсөн 72 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

Aladdin

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-24
Нийт санал өгсөн 82 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

Aladdin IMAX

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-24
Нийт санал өгсөн 82 хэрэглэгч
62% үзмээр байна

The Secret Life of Pets 2

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 91 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 83 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 79 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

Godzilla: King of the Monsters LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-05-31
Нийт санал өгсөн 73 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

6 сард

Dark Phoenix

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-07
Нийт санал өгсөн 44 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Men in Black: International

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-14
Нийт санал өгсөн 45 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

Toy Story 4

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-06-21
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
83% үзмээр байна