5 сард

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 208 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-05-20
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

The Round Up (Outlaw 2: Гэмт хэргийн хот)

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 106 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-05-20
Нийт санал өгсөн 14 хэрэглэгч
57% үзмээр байна

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 131 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-05-27
Нийт санал өгсөн 37 хэрэглэгч
51% үзмээр байна

The Lord of the Rings: The Two Towers

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 223 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-05-27
Нийт санал өгсөн 40 хэрэглэгч
78% үзмээр байна

Top Gun: Maverick IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 131 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-05-27
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
45% үзмээр байна

6 сард

The Lord of the Rings: The Return of the King

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 251 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-06-03
Нийт санал өгсөн 38 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

Jurassic World Dominion

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 146 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-06-10
Нийт санал өгсөн 48 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

Jurassic World Dominion IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 146 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2022-06-10
Нийт санал өгсөн 16 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

Lightyear

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: M
Нээлт хийх хугацаа: 2022-06-17
Нийт санал өгсөн 48 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

The Black Phone

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 102 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-06-24
Нийт санал өгсөн 33 хэрэглэгч
58% үзмээр байна

7 сард

Minions 2: The Rise of Gru

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 90 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2022-07-01
Нийт санал өгсөн 41 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Thor: Love and Thunder

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-07-08
Нийт санал өгсөн 66 хэрэглэгч
97% үзмээр байна

Nope

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-07-22
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
63% үзмээр байна

DC League of Super-Pets

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-07-29
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
43% үзмээр байна

Bullet Train

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2022-07-29
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
50% үзмээр байна