9 сард

The Last Voyage of Demeter

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 118 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2023-09-29
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
50% үзмээр байна

The Creator

Tөрөл: Science Fiction
Үргэлжлэх хугацаа: 135 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-09-29
Нийт санал өгсөн 31 хэрэглэгч
84% үзмээр байна

Killers of the Flower Moon

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 206 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2023-09-29
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Paw Patrol: The Mighty Movie

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 92 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2023-09-29
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
29% үзмээр байна

10 сард

Saw X

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 108 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2023-10-06
Нийт санал өгсөн 36 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

The Exorcist: Believer

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2023-10-13
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
69% үзмээр байна

Five Nights at Freddy's

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-10-27
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
74% үзмээр байна

11 сард

Dune: Part Two

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 195 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-11-03
Нийт санал өгсөн 42 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

The Marvels

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2023-11-10
Нийт санал өгсөн 39 хэрэглэгч
72% үзмээр байна

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 165 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-11-17
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Trolls Band Together

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2023-11-24
Нийт санал өгсөн 26 хэрэглэгч
50% үзмээр байна

Wish

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2023-11-24
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
45% үзмээр байна

12 сард

Wonka

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2023-12-15
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
90% үзмээр байна

Aquaman and the Lost Kingdom

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2023-12-22
Нийт санал өгсөн 27 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

Migration

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 1 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2023-12-29
Нийт санал өгсөн 18 хэрэглэгч
56% үзмээр байна