6 сард

Despicable Me 3

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 90 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.06.30
Нийт санал өгсөн 30 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

7 сард

Spider-Man: Homecoming

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.07
Нийт санал өгсөн 266 хэрэглэгч
81% үзмээр байна

War for the Planet of the Apes

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.14
Нийт санал өгсөн 282 хэрэглэгч
77% үзмээр байна

Dunkirk

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.21
Нийт санал өгсөн 178 хэрэглэгч
67% үзмээр байна

Valerian and the City of a Thousand Planets

Tөрөл: Science Fiction
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.07.21
Нийт санал өгсөн 146 хэрэглэгч
75% үзмээр байна

8 сард

The Dark Tower

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.08.04
Нийт санал өгсөн 19 хэрэглэгч
68% үзмээр байна

Annabelle: Creation

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 109 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2017.08.11
Нийт санал өгсөн 23 хэрэглэгч
26% үзмээр байна

9 сард

Kingsman: The Golden Circle

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.09.22
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

10 сард

Blade Runner 2049

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.10.06
Нийт санал өгсөн 20 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

Geostorm

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.10.20
Нийт санал өгсөн 21 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

11 сард

Thor: Ragnarok

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.03
Нийт санал өгсөн 25 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Justice League

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.11.17
Нийт санал өгсөн 24 хэрэглэгч
88% үзмээр байна

12 сард

Star Wars: The Last Jedi

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 101 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2017.12.15
Нийт санал өгсөн 22 хэрэглэгч
82% үзмээр байна