11 сард

Connected

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-23
Нийт санал өгсөн 55 хэрэглэгч
64% үзмээр байна

Soul

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 90 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2020-11-27
Нийт санал өгсөн 55 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

12 сард

Free Guy

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-12-11
Нийт санал өгсөн 46 хэрэглэгч
74% үзмээр байна

Top Gun: Maverick

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-12-18
Нийт санал өгсөн 76 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Wonder Woman 1984

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2020-12-25
Нийт санал өгсөн 154 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

1 сард

Candyman

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 85 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-01-01
Нийт санал өгсөн 47 хэрэглэгч
62% үзмээр байна

3 сард

Ghostbusters: Afterlife

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-03-05
Нийт санал өгсөн 80 хэрэглэгч
60% үзмээр байна

4 сард

No Time to Die

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-02
Нийт санал өгсөн 116 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

No Time to Die IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-02
Нийт санал өгсөн 105 хэрэглэгч
82% үзмээр байна

A Quiet Place Part II

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-04-23
Нийт санал өгсөн 107 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

5 сард

Black Widow

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-05-07
Нийт санал өгсөн 131 хэрэглэгч
90% үзмээр байна

6 сард

Jungle Cruise

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-06-30
Нийт санал өгсөн 85 хэрэглэгч
79% үзмээр байна