12 сард

Ron's Gone Wrong

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 107 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-10
Нийт санал өгсөн 11 хэрэглэгч
55% үзмээр байна

Clifford The Big Red Dog

Tөрөл: Family
Үргэлжлэх хугацаа: 96 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-10
Нийт санал өгсөн 7 хэрэглэгч
71% үзмээр байна

Body Brokers

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-17
Нийт санал өгсөн 45 хэрэглэгч
27% үзмээр байна

PAW Patrol: The Movie

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 86 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-17
Нийт санал өгсөн 58 хэрэглэгч
17% үзмээр байна

Spider-Man: No Way Home

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 150 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-17
Нийт санал өгсөн 79 хэрэглэгч
96% үзмээр байна

Spider-Man: No Way Home LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 150 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-17
Нийт санал өгсөн 61 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

Spider-Man: No Way Home IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 150 мин
Насны ангилал: TBC
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-17
Нийт санал өгсөн 90 хэрэглэгч
98% үзмээр байна

Jujutsu Kaisen 0: The Movie

Tөрөл: Animation
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-24
Нийт санал өгсөн 95 хэрэглэгч
80% үзмээр байна

The Matrix Resurrections

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 148 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-24
Нийт санал өгсөн 8 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

The Matrix Resurrections IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 148 мин
Насны ангилал: R
Нээлт хийх хугацаа: 2021-12-24
Нийт санал өгсөн 6 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

1 сард

Habit

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 81 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-01-26
Нийт санал өгсөн 34 хэрэглэгч
18% үзмээр байна

Lansky

Tөрөл: Crime
Үргэлжлэх хугацаа: 120 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-01-26
Нийт санал өгсөн 28 хэрэглэгч
25% үзмээр байна

2 сард

The Sadness

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 99 мин
Насны ангилал: R18
Нээлт хийх хугацаа: 2022-02-04
Нийт санал өгсөн 41 хэрэглэгч
41% үзмээр байна

After We Fell

Tөрөл: Drama
Үргэлжлэх хугацаа: 95 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-02-11
Нийт санал өгсөн 94 хэрэглэгч
70% үзмээр байна

Safer at Home

Tөрөл: Thriller
Үргэлжлэх хугацаа: 82 мин
Насны ангилал: R16
Нээлт хийх хугацаа: 2022-02-28
Нийт санал өгсөн 43 хэрэглэгч
37% үзмээр байна