1 сард

Mary Poppins Returns

Tөрөл: Adventure
Үргэлжлэх хугацаа: 130 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-25
Нийт санал өгсөн 103 хэрэглэгч
65% үзмээр байна

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul LASER

Tөрөл: Documentary
Үргэлжлэх хугацаа: 114 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-26
Нийт санал өгсөн 53 хэрэглэгч
94% үзмээр байна

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul

Tөрөл: Documentary
Үргэлжлэх хугацаа: 114 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-01-26
Нийт санал өгсөн 6 хэрэглэгч
100% үзмээр байна

2 сард

Насан Туршдаа

Tөрөл: Comedy
Үргэлжлэх хугацаа: 60 мин
Насны ангилал: G
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-08
Нийт санал өгсөн 17 хэрэглэгч
18% үзмээр байна

Alita: Battle Angel

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-14
Нийт санал өгсөн 129 хэрэглэгч
73% үзмээр байна

Alita: Battle Angel IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-14
Нийт санал өгсөн 86 хэрэглэгч
76% үзмээр байна

Happy Death Day 2 U

Tөрөл: Horror
Үргэлжлэх хугацаа: 100 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-02-22
Нийт санал өгсөн 62 хэрэглэгч
53% үзмээр байна

3 сард

Captain Marvel

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 74 хэрэглэгч
91% үзмээр байна

Captain Marvel IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 80 хэрэглэгч
92% үзмээр байна

Captain Marvel LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 111 мин
Насны ангилал: PG13
Нээлт хийх хугацаа: 2019-03-08
Нийт санал өгсөн 68 хэрэглэгч
87% үзмээр байна

4 сард

Avengers: Endgame

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 65 хэрэглэгч
95% үзмээр байна

Avengers: Endgame IMAX

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 77 хэрэглэгч
99% үзмээр байна

Avengers: Endgame LASER

Tөрөл: Action
Үргэлжлэх хугацаа: 185 мин
Насны ангилал: PG
Нээлт хийх хугацаа: 2019-04-26
Нийт санал өгсөн 64 хэрэглэгч
94% үзмээр байна