Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
14:00 16:30 19:00 21:30 Өргөө 2
12:10 14:40 17:10 19:40 22:10 Өргөө 3
11:40 14:10 16:40 19:10 21:40 Өргөө Эрдэнэт хот
16:20 19:00 21:40 Өргөө 5
Пүрэв
2019-06-20
Өргөө 1&5
11:30 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
12:40 15:10 17:40 20:10 22:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
12:10 14:40 17:10 19:40 22:10 Өргөө 2
12:30 17:30 22:20 Өргөө 3
14:50 20:00 Өргөө Эрдэнэт хот
13:40 19:00 21:40 Өргөө 5
Пүрэв
2019-06-20
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
14:00 16:40 19:20 22:00 Өргөө 2
16:40 22:00 Өргөө 3
12:00 17:20 22:30 Өргөө Эрдэнэт хот
18:50 21:35 Өргөө 5
Пүрэв
2019-06-20
Өргөө 1&5
11:20 Өргөө 2
11:20 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
13:00 14:50 16:40 18:30 20:20 22:10 Өргөө 2
Өргөө 3
12:50 14:40 16:30 18:20 20:10 22:00 Өргөө Эрдэнэт хот
12:50 14:50 16:50 Өргөө 5
Пүрэв
2019-06-20
Өргөө 1&5
11:10 Өргөө 2
Өргөө 3
11:00 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
13:20 15:30 17:50 20:10 22:30 Өргөө 2
15:10 20:00 Өргөө 3
13:30 15:40 17:50 20:00 22:10 Өргөө Эрдэнэт хот
12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 Өргөө 5
Пүрэв
2019-06-20
Өргөө 1&5
11:00 Өргөө 2
Өргөө 3
11:20 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-06-19
Өргөө 1&5
13:50 16:30 19:10 21:50 Өргөө 2
14:00 19:20 Өргөө 3
11:40 14:20 17:00 19:40 22:20 Өргөө Эрдэнэт хот
13:30 16:20 Өргөө 5
Пүрэв
2019-06-20
Өргөө 1&5
11:10 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд