Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
11:40 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 Өргөө 2
11:00 13:00 15:00 17:00 21:10 23:10 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
17:10 19:20 21:30 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
12:20 14:50 17:20 22:00 Өргөө 2
13:40 17:20 19:50 Өргөө 3
12:40 15:10 20:10 Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 21:30 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
19:50 Өргөө 2
19:00 Өргөө 3
16:30 20:40 Өргөө Эрдэнэт хот
18:30 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
12:40 14:00 15:30 19:20 Өргөө 2
12:00 14:40 22:20 Өргөө 3
11:50 16:50 21:50 Өргөө Эрдэнэт хот
11:30 14:20 16:20 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
18:20 20:30 22:40 Өргөө 2
20:40 Өргөө 3
18:40 22:50 Өргөө Эрдэнэт хот
19:10 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
12:10 14:40 17:10 19:40 22:10 Өргөө 2
11:20 16:10 Өргөө 3
11:20 14:30 15:50 19:30 Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 12:30 15:50 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
Өргөө 2
18:30 22:50 Өргөө 3
13:40 18:10 20:20 22:30 Өргөө Эрдэнэт хот
15:00 17:20 19:40 22:00 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
11:40 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
11:10 13:10 15:10 Өргөө 2
Өргөө 3
11:00 12:50 14:40 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 13:40 Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
11:20 16:40 22:00 Өргөө 2
Өргөө 3
12:10 14:50 17:30 20:00 22:30 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар (Өнөөдөр)
2019-04-23
Өргөө 1&5
17:10 19:40 22:10 Өргөө 2
Өргөө 3
17:40 22:40 Өргөө Эрдэнэт хот
13:40 21:00 Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд