Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
18:30 21:00 Өргөө 2
17:00 19:30 22:00 Өргөө 3
17:20 18:40 20:00 21:10 22:30 Өргөө Эрдэнэт хот
18:30 21:10 Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
Өргөө 2
12:00 14:30 Өргөө 3
12:10 13:30 14:40 16:00 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 13:10 15:50 Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
17:00 19:30 22:00 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
12:00 14:30 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
16:40 19:20 22:00 Өргөө 2
21:50 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
20:35 Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
11:20 14:00 Өргөө 2
13:50 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
17:00 19:40 22:20 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
14:10 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
17:50 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
18:20 Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
11:30 15:50 Өргөө 2
11:10 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 13:25 Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
18:00 20:20 22:40 Өргөө 2
19:20 Өргөө 3
17:30 21:50 Өргөө Эрдэнэт хот
18:00 20:35 Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
11:00 12:00 13:20 14:20 15:40 Өргөө 2
11:20 Өргөө 3
11:00 13:20 15:40 Өргөө Эрдэнэт хот
11:10 15:40 Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
19:50 Өргөө 2
17:40 Өргөө 3
16:50 Өргөө Эрдэнэт хот
21:10 Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
13:30 Өргөө 2
13:10 Өргөө 3
11:20 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
22:40 Өргөө 2
Өргөө 3
22:00 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
Өргөө 2
22:20 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
17:10 22:10 Өргөө 2
16:30 Өргөө 3
19:10 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
13:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
20:20 Өргөө 2
20:00 Өргөө 3
18:00 Өргөө Эрдэнэт хот
18:45 Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
11:40 16:00 Өргөө 2
15:30 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
13:50 Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
20:00 Өргөө 2
Өргөө 3
19:50 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
11:10 13:10 15:10 Өргөө 2
Өргөө 3
11:50 13:50 15:50 Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 13:10 15:30 Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
18:20 Өргөө 2
Өргөө 3
20:30 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Мягмар
2018-12-18
Өргөө 1&5
14:00 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Даваа (Өнөөдөр)
2018-12-17
Өргөө 1&5
22:10 Өргөө 2
Өргөө 3
22:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд