Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
17:20 19:30 21:40 Өргөө 2 IT парк
17:00 22:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
17:40 19:00 21:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
18:10 20:30 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
19:50 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
14:30 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
19:20 21:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
20:00 22:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
17:00 19:00 21:20 Өргөө 2 IT парк
17:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
16:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
15:50 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
17:30 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
12:10 14:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:00 14:10 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
11:20 13:30 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:10 14:20 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
18:20 21:10 Өргөө 2 IT парк
19:30 21:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
15:40 18:30 21:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
17:20 20:10 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
18:20 21:10 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
12:40 15:30 Өргөө 2 IT парк
15:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
11:30 14:20 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
15:30 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
16:10 18:10 20:10 22:10 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
17:20 19:30 21:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
16:50 18:50 20:50 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
16:20 22:10 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
12:40 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
18:10 21:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
17:00 19:50 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
18:10 21:10 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
12:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
11:10 14:10 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:30 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
18:20 21:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:20 15:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
18:30 21:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 15:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
17:10 19:30 21:50 Өргөө 2 IT парк
19:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
17:10 19:30 21:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 14:50 Өргөө 2 IT парк
12:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Пүрэв (Өнөөдөр)
2022-06-30
Өргөө 1&5 Хороолол
16:40 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан
2022-07-01
Өргөө 1&5 Хороолол
12:10 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд