Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
20:20 21:30 21:50 22:40 22:50 Өргөө 2
20:30 21:50 22:50 Өргөө 3
20:40 21:50 22:10 Өргөө Эрдэнэт хот
21:20 22:10 Өргөө 5
Баасан
2019-08-23
Өргөө 1&5
11:00 13:20 15:40 18:00 Өргөө 2
11:00 15:30 20:00 Өргөө 3
11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 12:50 15:10 17:30 19:50 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
21:50 Өргөө 2
Өргөө 3
21:00 Өргөө Эрдэнэт хот
22:10 Өргөө 5
Баасан
2019-08-23
Өргөө 1&5
11:00 12:00 13:10 14:10 15:20 16:20 17:30 18:30 19:40 Өргөө 2
13:20 17:50 Өргөө 3
11:20 13:30 15:40 17:50 20:00 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 12:40 14:50 17:00 18:50 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
20:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
21:50 Өргөө 5
Баасан
2019-08-23
Өргөө 1&5
11:00 13:40 16:20 19:00 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
19:10 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
21:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Баасан
2019-08-23
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
11:10 16:30 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Баасан
2019-08-23
Өргөө 1&5
11:20 14:00 16:40 19:20 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 13:20 16:00 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
Өргөө 2
22:20 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Баасан
2019-08-23
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
14:00 19:10 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
21:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-08-22
Өргөө 1&5
20:30 Өргөө 2
Өргөө 3
22:50 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд