Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
14:45 18:30 22:15 Өргөө 2
15:00 19:00 21:00 23:00 Өргөө 3
12:00 14:00 16:30 18:40 20:20 22:20 Өргөө Эрдэнэт хот
13:25 17:25 19:20 21:45 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
11:00 Өргөө 2
11:00 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
12:55 16:40 20:25 Өргөө 2
13:00 17:00 Өргөө 3
13:30 15:30 17:30 Өргөө Эрдэнэт хот
15:25 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
11:25 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
13:20 15:30 17:40 19:50 22:00 Өргөө 2
15:40 22:00 Өргөө 3
19:30 21:50 Өргөө Эрдэнэт хот
17:15 19:25 21:40 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
11:10 Өргөө 2
Өргөө 3
11:10 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
13:40 16:00 18:20 20:40 Өргөө 2
13:30 15:50 18:10 20:30 22:50 Өргөө 3
16:20 21:20 Өргөө Эрдэнэт хот
12:35 17:00 21:20 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
11:20 Өргөө 2
11:10 Өргөө 3
11:20 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
12:55 14:50 16:45 18:40 20:35 22:30 Өргөө 2
18:00 Өргөө 3
14:55 19:00 23:00 Өргөө Эрдэнэт хот
13:05 15:10 19:35 22:10 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
11:00 Өргөө 2
11:40 Өргөө 3
11:00 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
12:20 14:50 17:20 19:50 22:20 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
12:20 14:45 17:10 19:40 22:10 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
13:20 15:30 17:40 19:50 22:00 Өргөө 2
Өргөө 3
11:50 14:10 16:00 18:10 20:40 22:50 Өргөө Эрдэнэт хот
14:55 16:15 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
11:15 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
13:50 18:50 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2018-10-17
Өргөө 1&5
13:30 15:20 17:10 19:00 20:50 22:40 Өргөө 2
13:40 20:00 Өргөө 3
13:00 17:00 21:00 Өргөө Эрдэнэт хот
12:25 14:20 18:20 20:15 Өргөө 5
Пүрэв
2018-10-18
Өргөө 1&5
11:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд