Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
12:00 19:10 Өргөө 2 IT парк
11:50 15:00 18:10 21:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:30 13:20 18:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:00 14:50 18:00 20:50 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
17:50 20:40 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:40 18:00 21:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
11:30 14:50 18:10 21:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
12:20 14:10 16:00 17:50 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:00 13:50 15:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:00 14:50 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:40 14:30 16:20 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
12:50 15:30 18:10 20:50 Өргөө 2 IT парк
12:00 17:00 19:30 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:00 15:50 18:40 21:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:10 15:20 18:10 21:20 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
14:20 21:10 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
15:10 17:10 22:20 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
12:20 14:40 17:00 19:20 21:40 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
17:30 19:50 22:10 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 Өргөө 2 IT парк
12:00 14:30 17:00 22:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:20 16:40 19:10 21:40 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:50 15:20 18:10 21:40 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
19:40 21:40 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:50 16:40 21:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Баасан (Өнөөдөр)
2023-03-24
Өргөө 1&5 Хороолол
12:20 14:40 17:00 19:20 21:40 Өргөө 2 IT парк
14:40 19:40 22:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:30 16:50 19:10 21:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
14:00 16:30 19:00 21:30 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:00 17:00 19:20 Өргөө 7 Парк-Од Молл

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд