Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
12:30 13:50 14:50 16:10 17:10 19:30 20:40 21:50 Өргөө 2
11:40 13:20 13:50 15:30 17:40 19:50 22:00 Өргөө 3
12:30 13:50 13:30 14:50 15:50 16:10 17:10 18:30 18:10 19:30 20:50 21:50 Өргөө Эрдэнэт хот
14:00 16:20 18:50 21:20 Өргөө 5
Пүрэв
2019-12-12
Өргөө 1&5
11:30 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
11:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
18:30 Өргөө 2
18:00 Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
18:10 20:10 22:10 Өргөө 2
16:00 20:10 22:10 Өргөө 3
18:00 20:00 22:00 Өргөө Эрдэнэт хот
19:30 21:40 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
15:00 21:00 Өргөө 2
Өргөө 3
15:10 21:10 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
12:10 18:10 Өргөө 2
Өргөө 3
12:20 18:20 Өргөө Эрдэнэт хот
13:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
12:20 13:30 14:40 15:50 17:00 19:20 21:40 Өргөө 2
13:10 15:20 17:30 19:40 21:50 Өргөө 3
13:20 15:40 Өргөө Эрдэнэт хот
12:50 15:10 17:30 Өргөө 5
Пүрэв
2019-12-12
Өргөө 1&5
11:10 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
12:20 14:40 17:00 19:20 21:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
19:00 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
15:40 20:00 22:00 Өргөө 2
Өргөө 3
20:20 22:20 Өргөө Эрдэнэт хот
12:30 17:20 19:50 22:00 Өргөө 5
Пүрэв
2019-12-12
Өргөө 1&5
11:20 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Пүрэв
2019-12-12
Өргөө 1&5
11:10 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
14:40 21:20 Өргөө 5
Пүрэв
2019-12-12
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
11:10 Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
13:20 17:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Лхагва (Өнөөдөр)
2019-12-11
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
16:20 Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд