Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
11:30 11:00 13:30 14:10 16:50 16:00 18:30 19:30 21:00 22:10 Өргөө 2
11:00 13:40 14:50 16:20 17:30 19:00 20:00 21:40 Өргөө 3
11:00 12:40 13:40 14:40 15:20 16:20 17:20 18:00 19:00 20:40 21:40 Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 13:40 14:10 16:20 16:50 19:00 19:30 21:40 Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
11:20 14:10 17:00 19:50 22:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
12:00 14:40 17:20 20:00 22:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50 Өргөө 2
11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50 Өргөө 3
11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 11:40 12:50 15:10 16:50 17:30 19:50 19:30 22:10 Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
17:00 19:30 Өргөө 2
Өргөө 3
11:50 22:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
11:20 14:00 16:40 19:20 22:00 Өргөө 2
12:10 22:30 Өргөө 3
11:40 14:20 17:00 19:40 22:20 Өргөө Эрдэнэт хот
22:00 Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
11:00 13:00 15:00 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 12:30 14:40 Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
13:20 17:50 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
20:00 22:00 Өргөө 2
Өргөө 3
20:00 Өргөө Эрдэнэт хот
22:10 Өргөө 5
Ням (Өнөөдөр)
2019-10-20
Өргөө 1&5
11:00 15:30 22:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд