Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
16:40 20:10 Өргөө 2 IT парк
14:00 17:50 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:50 18:30 22:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:30 14:00 20:20 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
16:40 22:10 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
14:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:40 16:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
16:10 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
13:50 18:30 21:20 Өргөө 2 IT парк
18:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:10 21:10 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
16:20 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
14:10 16:10 18:10 22:00 Өргөө 2 IT парк
16:20 21:40 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:10 16:10 19:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
15:10 17:20 19:30 21:40 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:30 14:30 17:10 20:00 21:50 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 16:40 19:10 21:40 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
16:10 19:00 21:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:40 19:10 21:40 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
14:40 19:20 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
18:50 Өргөө 2 IT парк
12:30 15:40 18:50 21:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:30 17:40 20:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
15:50 21:00 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
18:30 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
12:40 15:50 21:00 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
15:10 18:20 21:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
12:50 14:50 16:50 19:00 22:00 Өргөө 2 IT парк
15:50 19:40 22:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:10 18:10 20:10 22:10 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
14:20 19:00 22:10 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
14:00 18:00 21:40 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 17:00 Өргөө 2 IT парк
14:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
17:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
14:10 18:20 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
16:00 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
15:00 17:20 19:40 21:50 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
20:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Лхагва (Өнөөдөр)
2022-11-30
Өргөө 1&5 Хороолол
14:30 19:00 21:30 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд