Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
16:50 16:20 19:30 19:00 21:40 22:10 Өргөө 2
14:20 16:00 17:00 18:40 19:40 21:20 22:20 Өргөө 3
16:50 16:10 18:50 19:30 21:30 22:10 Өргөө Эрдэнэт хот
16:20 19:00 21:50 Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
11:00 13:40 Өргөө 2
11:40 Өргөө 3
11:30 14:10 Өргөө Эрдэнэт хот
11:00 13:40 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
14:40 17:20 20:00 22:40 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
12:00 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
14:40 17:20 20:00 22:40 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
12:00 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
15:30 17:10 21:10 Өргөө 2
Өргөө 3
14:50 Өргөө Эрдэнэт хот
16:40 Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
11:40 Өргөө 2
Өргөө 3
11:20 13:00 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 12:20 14:10 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
15:50 20:20 Өргөө 2
Өргөө 3
16:30 20:50 Өргөө Эрдэнэт хот
14:30 18:30 20:30 22:30 Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
11:20 Өргөө 2
Өргөө 3
Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
16:10 18:20 20:30 22:40 Өргөө 2
16:10 20:20 Өргөө 3
16:00 20:20 Өргөө Эрдэнэт хот
17:20 Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
11:50 14:00 Өргөө 2
12:00 Өргөө 3
11:40 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
18:50 22:50 Өргөө 2
Өргөө 3
18:30 22:50 Өргөө Эрдэнэт хот
22:20 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Өргөө 2
18:20 22:30 Өргөө 3
18:10 22:30 Өргөө Эрдэнэт хот
15:10 19:40 21:50 Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
11:00 13:00 Өргөө 2
14:10 Өргөө 3
13:50 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
13:20 Өргөө 2
Өргөө 3
11:50 Өргөө Эрдэнэт хот
10:30 12:40 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
Өргөө 2
Өргөө 3
16:40 Өргөө Эрдэнэт хот
14:50 Өргөө 5
Пүрэв (Өнөөдөр)
2019-02-21
Өргөө 1&5
17:50 22:20 Өргөө 2
Өргөө 3
19:00 21:40 Өргөө Эрдэнэт хот
17:00 19:40 Өргөө 5
Баасан
2019-02-22
Өргөө 1&5
13:20 Өргөө 2
Өргөө 3
14:00 Өргөө Эрдэнэт хот
Өргөө 5

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд