Салбар Формат Том хүн 16+ Хүүхэд 5-15
Үндсэн үнэ
Өргөө 1&5 Хороолол Энгийн 2D 10 000₮ 8 000₮
Энгийн 3D 11 000₮ 9 000₮
VIP суудал 14 000₮ 14 000₮
VIP 3D суудал
Өргөө 5 LASER Хороолол Laser 2D 12 000₮ 10 000₮
Laser 3D 13 000₮ 11 000₮
Laser Premium 16 000₮ 14 000₮
Өргөө 2 IT парк Энгийн 2D 10 000₮ 8 000₮
Энгийн 3D 11 000₮ 9 000₮
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв Энгийн 2D 13 000₮ 11 000₮
Энгийн 3D 14 000₮ 12 000₮
VIP Танхим 22 000₮ 22 000₮
IMAX 2D 18 000₮ 16 000₮
IMAX 3D 20 000₮ 18 000₮
IMAX Premium 25 000₮ 22 000₮
Өргөө 4 Эрдэнэт хот Энгийн 2D 9 000₮ 6 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 12 000₮ 12 000₮
Өргөө 6 Дархан хот Энгийн 2D 9 000₮ 6 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 12 000₮ 12 000₮
Салбар Формат Том хүн 16+ Хүүхэд 5-15
Хямдралтай үнэ (Даваа - Баасан 17 цаг хүртэл)
Өргөө 1&5 Хороолол Энгийн 2D 7 000₮ 6 000₮
Энгийн 3D 8 000₮ 7 000₮
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮
VIP 3D суудал
Өргөө 5 LASER Хороолол Laser 2D 8 000₮ 8 000₮
Laser 3D 10 000₮
Laser Premium 12 000₮ 12 000₮
Өргөө 2 IT парк Энгийн 2D 7 000₮ 6 000₮
Энгийн 3D 8 000₮ 7 000₮
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв Энгийн 2D
Энгийн 3D 9 000₮ 8 000₮
VIP Танхим 15 000₮ 15 000₮
IMAX 2D 12 000₮ 10 000₮
IMAX 3D 13 000₮ 11 000₮
IMAX Premium 18 000₮ 15 000₮
Өргөө 4 Эрдэнэт хот Энгийн 2D 6 000₮ 4 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮
Өргөө 6 Дархан хот Энгийн 2D 6 000₮ 4 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮