Салбар Формат Том хүн 16+ Хүүхэд 5-15
Үндсэн үнэ
Өргөө 1&5 Энгийн 2D 8 000₮ 6 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮
VIP 3D суудал
Өргөө 5 Laser 2D 8 000₮ 6 000₮
Laser 3D 10 000₮
Laser Premium 15 000₮ 12 000₮
Энгийн 2D 8 000₮ 6 000₮
RealD 3D
Өргөө 2 Энгийн 2D
Энгийн 3D
Өргөө 3 Энгийн 2D 9 000₮
Энгийн 3D
VIP Танхим 20 000₮ 20 000₮
IMAX 2D 12 000₮ 12 000₮
IMAX 3D 15 000₮
IMAX day WED
IMAX Premium 16 000₮ 16 000₮
Өргөө Эрдэнэт хот Энгийн 2D 7 000₮ 4 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮
Салбар Формат Том хүн 16+ Хүүхэд 5-15
Хямдралтай үнэ (Даваа - Баасан 17 цаг хүртэл)
Өргөө 1&5 Энгийн 2D 5 000₮ 4 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮
VIP 3D суудал
Өргөө 5 Laser 2D 5 000₮ 5 000₮
Laser 3D 8 000₮
Laser Premium 10 000₮ 10 000₮
Энгийн 2D 5 000₮ 4 000₮
RealD 3D
Өргөө 2 Энгийн 2D
Энгийн 3D
Өргөө 3 Энгийн 2D 6 000₮ 5 000₮
Энгийн 3D
VIP Танхим 10 000₮ 10 000₮
IMAX 2D
IMAX 3D
IMAX day WED
IMAX Premium
Өргөө Эрдэнэт хот Энгийн 2D 5 000₮ 3 000₮
Энгийн 3D
VIP суудал 10 000₮ 10 000₮