WWW.URGOO.MN САЙТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Энэхүү вэб сайт дахь тасалбарын үнэ нь “Өргөө” кино театрын үндсэн үнэ болно. Тус тасалбар үнэ зохих татварыг оролцуулсан болно.

Энэхүү вэб сайтаар дамжуулан авсан кино тасалбарын дагууд суудал захиалах нь шилдэг сонголт бөгөөд суудлын дугаарыг компьютер автоматаар гаргах өгөх ба та дурын суудлыг сонгох эрх таньд өгнө. Энэхүү вебсайтаар дамжуулан кино тасалбар авахдаа та дараах зүйлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй:

1. Тасалбар бүрт захиалагдсан суудал зарагдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй ба

2. Энэхүү вэб сайтаар зарагдаж байгаа тасалбар бид театрын үйл ажиллагааныхаа улмаас буцаан авах болон тасалбар зарахгүй байх тохиолдол байж болохыг та хүлээж зөвшөөрсөн байна.

3. Энэхүү вэбсайтаар зарагсан тасалбар нь вэбсайтын үйл ажиллагаа зогссон болон системийн доголдол үүссэн тасалбарыг бид буцаан олгоно. Энэхүү вэбсайтаас “Өргөө” кино театрийн тасалбарыг худалдан авах бөгөөд хэрэв гишүүнчлэлийн картаар захиалга хийсэн тохиолд таны оноо бодогдох болно.

4. Мөн байнгын хэрэглэдэг идэвхитэй Имэйл хаягаар бүртгэлийг баталгаажуулна. Хэрэглэгчийн бүртгэлд орж байгаа имэйл хаягаас бусад мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Тухайн тасалбартай холбоотой аливаа нэгэн маргаан үүссэн тохиолдолд системийн бүртгэл дэх хэрэглэгчийн мэдээллүүдийг үндэслэн шийдвэрлэх тул хэрэглэгч өөрийн бүртгэлдээ худал мэдээлэл оруулснаас үүссэн хохирлыг www.urgoo.mn вэбсайт нь хариуцахгүй болно.

5. Энэ вэб сайтаас худалдан авсан кино тасалбар нь хуулинд заагдаагүй нөхцлөөр буцаах болон солих боломжгүй болно.

6. Нэг хэрэглэгч өдөрт 3 удаагийн худалдан авалт хийх боломжтой бөгөөд нэг удаагийн худалдан авалтанд 10 билет захиалах эрхтэй.

7. Билет захиалга хийж дуусмагц таны имэйл хаяганд захиалгын код очих болно.

8. Та захиалсан билетээ “Өргөө” кино театрийн билет касс дээр очиж авах эрхтэй. Ба гишүүнчлэлийн карттай ирсэн тохиолдолд билетийг шууд авах эрхтэй.

9. Тус вэбсайт нь хэрэглэгчийн хувийн хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үйлчилгээ бөгөөд тус системийг тасалбар бөөндөж авах болон дамлан зарахыг хориглоно.

10. Хэрэглэгч та суудлаа сонгон мэдээлэл баталгаажуулах хуудсанд шилжсэнээс хойш 15 минутанд багтаан төлбөрыг төлж, худалдан авалтыг дуусгах үүрэгтэй.

11. Хэрэглэгч та Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Төрийн банкны картуудаар төлбөрөө төлөх боломжтой.

12. Вэб сайтад Facebook, Twitter-н эрхээр login хийж болох бөгөөд сайт нь хэрэглэгчийн имэйлээс бусад ямар ч хувийн мэдээллийг хадгалахгүй болно

13. Энэхүү вэбсайттай холбоотой маргаан, асуудлыг info@urgoo.mn хаягаар болон 77117711 дугаарын утсаар авна.

Энэхүү нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч манай кино театраар үйлчлүүлсэн таньд баярлалаа.