Кино театр сонгох

Өргөө 1&5 Хороолол

Өргөө 2 IT парк

Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв

Өргөө 4 Эрдэнэт хот

Өргөө 5 LASER Хороолол

Өргөө 6 Дархан хот

Өргөө 7 Парк-Од Молл